Våre tjenester

Revisjon

Vår hovedtjeneste er revisjon. Oppgaven som virksomhetens valgte revisor er å avgi uavhengige konklusjon vedrørende regnskapet til brukerne.

Regnskapsmessig bistand

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, samt rådgivning innenfor skatt og avgift

Andre attestasjonsoppdrag

Vi gjennomfører også revisjon av informasjon og regnskap utover den lovpålagte revisjonen. Dette kan for eksempel være knyttet til såkalte særattestasjoner, herunder bekreftelse av at bevilgninger fra offentlige myndigheter er benyttet i henhold til gitte retningslinjer.