VÅRE TJENESTER:

  • Revisjon
  • Regnskapsføring
  • Etablering av selskap, stiftelsesdokumenter, åpningsbalanse og registrering i altinn.no
  • Kapitalnedsettelser/ Kapitalforhøyelser
  • Revisjon av avviklingsregnskaper
  • Erklæringer av omsetningsoppgaver
  • Årsregnskap og ligningspapirer
  • Aksjonærregisteroppgaver

REVISORFORENINGEN

KONTAKT